Van 23 december 2020 tot 17 februari 2021 was het voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere gemeenten mogelijk te reageren op het herindelingsontwerp ‘Samenvoeging gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne’. In het herindelingsontwerp is uitgebreid omschreven waarom de gemeenten met elkaar willen fuseren. Ook geeft het de grenzen van de nieuwe gemeente weer en de beoogde naam Voorne. Het herindelingsontwerp wordt nu aangepast in een herindelingsadvies. 

Er zijn 33 zienswijzen binnengekomen op het Herindelingsontwerp; 14 van inwoners, 5 van (omliggende) gemeenten en 14 van verbonden partijen en andere maatschappelijke organisaties en instellingen. Deze reacties (zienswijzen) hebben wij in behandeling genomen en komen in een Nota van Beantwoording te staan, dat als separate bijlage bij het Herindelingsadvies wordt gevoegd. Eind maart 2021 nemen de gemeenteraden een besluit over het advies. Het herindelingsadvies wordt uiteindelijk, voorzien van een reactie van de provincie, voorgelegd aan het ministerie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Zij toetsen het herindelingsadvies aan het beleidskader en stellen een wetsvoorstel op. Dit wetsvoorstel wordt behandeld door de ministerraad, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.