In de wet staat welke stappen we moeten nemen om de nieuwe gemeente te vormen. De belangrijkste stappen zijn:
maken van het herindelingsontwerp

  • voorleggen van het ontwerp aan verschillende partijen (inwoners, bedrijven en organisaties)
  • verwerken van beoordeling van partijen
  • maken van het herindelingsadvies

Een belangrijk stuk van het herindelingsontwerp is de herindelingsscan. Deze scan laat globaal de financiële situatie van de nieuwe gemeente zien. Bij de herindelingsscan hoort ook een zogenoemd due dilligence-onderzoek. In dit onderzoek kijken we uitgebreid hoe de drie bestaande gemeenten ervoor staan. 

Wat gebeurt er met het herindelingsadvies?

Wanneer de drie gemeenteraden het advies hebben vastgesteld, sturen ze het naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. De provincie stuurt ons advies samen met het advies van de provincie (dat noemen we een zienswijze) door naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Hoe gaat het verder?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties controleert de stappen die nodig zijn om een nieuwe gemeente te vormen. Daarna stelt het ministerie een wetsvoorstel over de fusie op. Dit voorstel legt het ministerie voor aan de ministerraad. Na advies van de Raad van State volgt dan de behandeling en de besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer. Met een publicatie in het Staatsblad wordt het besluitbekrachtigd. Daarna kan de nieuwe gemeente op 1 januari 2023 van start. 

Wat moet er nog gebeuren?

Voordat het ministerie de stappen kan controleren, moet er nog veel gebeuren:

  • vaststellen van een nieuwe gemeentenaam
  • vaststellen van de gemeentegrenzen
  • vormen van een nieuwe gemeenteraad (er komen tussentijdse verkiezingen op 23 november 2022)
    benoemen van een nieuwe burgemeester