Op dinsdag 12 juli vond de formele stemming over het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in de Eerste Kamer plaats. De meerderheid van de Kamerleden stemden vóór het wetsvoorstel. Daarmee is het voorstel aangenomen.

Nu het wetsvoorstel is aanvaard in de Eerste Kamer gaat het naar het Kabinet van de Koning voor ondertekening van de wet door de Koning. Vervolgens gaat het naar het Ministerie van BZK voor het "contraseign" door de minister. Daarna wordt de wet afgekondigd in het Staatsblad.

Voorafgaand aan de stemming door de Eerste Kamer over de samenvoeging was nog de stemming over de tijdens het debat ingediende motie-Van Hattem (PVV). Deze motie ging over een referendum over de vorming van de gemeente Voorne aan Zee. Deze motie is na stemming verworpen.

Meer informatie over de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer vind je hier: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35967_samenvoeging_van_de(externe link)