In de strategische visie staan de doelen die we als nieuwe gemeente in de komende jaren willen bereiken. Ook staat er in de visie wat voor gemeente we willen zijn en waarin we ons onderscheiden. Dit bepaalt de manier waarop we onze doelen willen bereiken. Uw wensen en ideeën zijn daarin belangrijk voor ons. Vandaar dat we in het voorjaar van 2021 aan inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties gevraagd hebben hoe we hen als beste van dienst kunnen zijn en hoe we het beste met onze omgeving kunnen omgaan. 

Strategische visie

In de strategische visie staat wat voor gemeente we willen zijn als Voorne aan Zee. En welke doelen we de komende jaren willen bereiken. Veel verschillende mensen hebben hun ideeën gedeeld voor de strategische visie: inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, bestuurders en ambtenaren. Zij vulden bijvoorbeeld in mei 2021 de Toekomstwijzer in of deden mee aan dialoogsessies.

Op 13 juli 2021 is de eerste conceptversie van de strategische visie gepresenteerd aan de gemeenteraden en colleges.

In de zomer van 2021 is de concept strategische visie nog verder verbeterd. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van de reacties van de raads- en collegeleden. Eind 2021 is de strategische visie met de titel Toekomstvisie Voorne aan Zee 2030 vastgesteld in alle drie de gemeenteraden.