In de strategische visie staan de doelen die we als nieuwe gemeente in de komende jaren willen bereiken. Ook staat er in de visie wat voor gemeente we willen zijn en waarin we ons onderscheiden. Dit bepaalt de manier waarop we onze doelen willen bereiken. Uw wensen en ideeën zijn daarin belangrijk voor ons. Vandaar dat we in het voorjaar van 2021 aan inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties gevraagd hebben hoe we hen als beste van dienst kunnen zijn en hoe we het beste met onze omgeving kunnen omgaan. 

Strategische visie

In de strategische visie staat wat voor gemeente we willen zijn als Voorne aan Zee. En welke doelen we de komende jaren willen bereiken. Veel verschillende mensen hebben hun ideeën gedeeld voor de strategische visie: inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, bestuurders en ambtenaren. Zij vulden bijvoorbeeld in mei 2021 de Toekomstwijzer in of deden mee aan dialoogsessies.

Op 13 juli 2021 is de eerste conceptversie van de strategische visie gepresenteerd aan de gemeenteraden en colleges.

In de zomer van 2021 wordt de concept strategische visie nog verder verbeterd. Daarvoor gebruiken we de reacties van de raads- en collegeleden. De planning is dat de raden in september/oktober zullen stemmen over de definitieve strategische visie. Als dat is gebeurd zullen we de strategische visie met u delen via deze website.

Het ‘Toekomstbeeld 2030 Voorne aan Zee’

Een van de bouwstenen voor de strategische visie is het toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente. Het ‘Toekomstbeeld 2030 Voorne aan Zee’. In het voorjaar van 2021 konden alle inwoners en ondernemers in ons gebied hierover meedenken via de Toekomstwijzer. Ook zijn er digitale dialoogsessies geweest met maatschappelijke organisaties en ondernemers.

De uitkomsten van de Toekomstwijzer en van de digitale dialoogsessies gebruiken we om te kijken wat iedereen belangrijk vindt. En hoe dat een nieuw toekomstbeeld oplevert. Een toekomstbeeld op maat gemaakt voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Het ‘Toekomstbeeld 2030 Voorne aan Zee’. Dit toekomstbeeld is straks van iedereen.