Maandag 15 maart vergaderde de fusiecommissie. Tijdens deze vergadering is besloten dat de partijen deze week nog een amendement voorbereiden voor de raadsvergaderingen van 23 maart. Het amendement zal het voorstel bevatten om de nieuwe naam voor de fusiegemeente die nu in het Herindelingsadvies wordt voorgesteld, te weten: ‘Voorne’ aan te passen naar ‘Voorne aan Zee’. Het definitieve besluit voor de naam valt tijdens de raadsvergaderingen op 23 maart. Er is die avond een eensluidend besluit nodig om de voorgestelde naam te gaan voeren. 

Plan van aanpak 2e fase fusie en Risico reductie plan


Verder heeft de fusiecommissie ingestemd met het plan van aanpak 2e fase. Dit plan staat naast het herindelingsadvies op de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen op 23 maart. Daarnaast is er gesproken over de eerste aanzet voor het risico reductie plan (RRP). Het is de eerste stap in de planvorming over de op te stellen maatregelen en de te maken keuzes. Het RRP biedt hiervoor de gereedschapskist met daarin de beschikbare maatregelen. Het uitgangspunt is dat de begrotingen van de drie gemeenten in elkaar geschoven kunnen worden. Reacties uit deze bespreking worden betrokken bij de volgende versie van het risico-reductieplan en het voorstel voor het vervolgproces. Dit wordt behandeld in de fusiecommissie op 15 april, ter voorbereiding op de behandeling ervan in de drie gemeenteraden van 28 april.
 
De fusiecommissie is een adviesorgaan voor de drie gemeenteraden over de fusie en bestaat uit een afvaardiging van vier leden per gemeenteraad.