De drie raden van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben ingestemd met de besturingsvisie, het dienstverleningsconcept en de i-visie voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee i.o..

Deze visies zijn een uitwerking van de Toekomstvisie Voorne aan Zee. Die visie, die eerder door de drie gemeenteraden is vastgesteld, gaat over waar de nieuwe gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan gaat werken.  En op welke wijze; vanuit gelijkwaardigheid en ieder vanuit zijn eigen rol.

De besturingsvisie beschrijft de rol van de nieuwe gemeente en hoe de gemeentelijke organisatie wordt vormgegeven. En hoe ambtelijk en bestuurlijk samengewerkt wordt om de gestelde doelen te bereiken.

Het dienstverleningsconcept is de eerste uitwerking van de toekomstvisie en de besturingsvisie naar de uitgangspunten van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In het dienstverleningsconcept wordt ingegaan op de toegang tot- en de kwaliteit van de gemeentelijke producten en diensten.

Goede informatievoorziening is daarin een vereiste. Daarvoor stelt de i-visie kaders. Doel van de i-visie is om richting te geven aan de beste methodes waarop de informatievoorziening ontwikkeld kan worden en hoe data zo slim en veilig mogelijk kan worden gebruikt.

In deze animatie(externe link) ziet u hoe deze deelvisies met elkaar samenhangen.