Op 13 juli is de eerste conceptversie van de strategische visie gepresenteerd aan de  gemeenteraden en colleges van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. In de strategische visie staat wat voor gemeente we willen zijn als Voorne aan Zee. En welke doelen we de komende jaren willen bereiken. Veel mensen hebben hun ideeën gedeeld voor de strategische visie: inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, bestuurders en ambtenaren. Zij vulden in mei 2021 de digitale Toekomstwijzer in of deden mee aan dialoogsessies. 

In de zomer van 2021 wordt de concept strategische visie nog verder aangescherpt. Daarvoor gebruiken we de reacties van de raads- en collegeleden. De planning is dat de raden in september/oktober zullen stemmen over definitieve strategische visie. Als dat is gebeurd delen we de strategische visie met u via deze website. 

In de tussentijd staat het fusieproces natuurlijk niet stil. Zo zijn we begonnen met het uitwerken van de bouwstenen onder leiding van een nieuwe opgavemanager. En binnenkort gaan we van start met de Quick Scan Lokale Democratie. Daarbij vragen we inwoners, bestuurders en ambtenaren naar hun mening over de manier waarop hun gemeente bestuurd wordt. Zo willen we erachter komen hoe we de democratie in Voorne aan Zee kunnen versterken. Houd de website en sociale media in de gaten voor meer informatie hierover.