Tijdens de uitslagenavond zullen alle voorlopige uitslagen op partijniveau worden gepresenteerd. In verband met de verwerking van de processen-verbaal, berekening van de kiesdeler, kan pas vanaf de volgende dag de uitslag op kandidaatsniveau worden bekend gemaakt. De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau op vrijdag 25 november 2022 om 10.00 uur. 

Zetelverdeling

De nieuwe gemeenteraad bestaat na de herindelingsverkiezing uit 35 leden.*
Zie art 55, 1e lid Wet Arhi. Dit betekent dat bij de berekening van restzetels uitgegaan wordt van het grootste gemiddelde. Deze berekening is voor een tweetal gemeenten afwijkend t.o.v. de huidige verdeling van de raadszetels. Gemeenten met minder dan 19 raadszetels verdelen nu de restzetels via grootste overschot.  

  • Hellevoetsluis: 25 zetels
  • Brielle:17 zetels
  • Westvoorne:15 zetels

Een toelichting over de zetelverdeling volgt in een later stadium.

Lees voor meer informatie hierover op www.kiesraad.nl(externe link).

Publicatie Provinciaal blad 2022.

Bekendmaking zitting vaststelling uitslag

Op vrijdag 25 november om 10.00 uur, zal het centraal stembureau van de gemeente Voorne aan zee in een openbare zitting beslissen over de uitslag van de verkiezing voor de leden van de nieuwe gemeenteraad van Voorne aan Zee. 

Deze openbare zitting vindt plaats op het gemeentehuis van:
Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26
3221 AL Hellevoetsluis.

Hellevoetsluis, oktober 2022

De burgemeester voornoemd,
M.C. Junius