De drie gemeenteraden hebben de Toekomstvisie Voorne aan Zee vastgesteld.

Met deze strategische visie is er een punt op de horizon gezet voor 2030. In de visie is een Toekomstbeeld Voorne aan Zee 2030 neergezet en daaraan gekoppeld een visie waar de gemeente de prioriteit legt bij vier grote opgaven.

  1. Landschap centraal
  2. Sociale en vitale dorpen en wijken
  3. Werken en ondernemen stimuleren en ondersteunen
  4. Samen duurzaam

Deze visie is samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ambtenaren, collegeleden, raadsleden en experts totstand gekomen. Zij hebben meegedacht, meegepraat en meegewerkt aan deze toekomstvisie.