De provincie vindt het belangrijk dat dat de bestuurlijke inrichting in Zuid-Holland voldoende krachtig en ondersteunend is aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. De provincie helpt de gemeenten en geeft ze advies wanneer ze willen herindelen. Wanneer in een regio opgaven en kansen voor inwoners, instellingen en bedrijven worden gemist, dan gaat de provincie hierover het gesprek aan met gemeenten. De provincie maakt met gemeenten in regionaal verband afspraken hoe zij intergemeentelijke samenwerking en/of samenvoeging inhoud en vorm willen geven. De provincie toetst deze afspraken aan procesvoortgang en samenhang. Wanneer dat samenwerking of samenvoeging vraagt, verwacht de provincie dat hier invulling aan wordt gegeven. Wanneer nodig voert zij regie op het proces om te zorgen dat de bestuurskracht op orde is en blijft.

Lees hier meer over de Rol van de Provincie bij herindelingen.(externe link)