Bij het voorbereiden van een nieuwe gemeente komt veel kijken. Daarom is het belangrijk om volgens een duidelijke structuur te werken.
Denk aan:

  • Duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Goede communicatie tussen alle besturen
  • Eén kapitein per schip 

De colleges van B&W van de huidige gemeenten kunnen alleen voorlopige besluiten nemen over de nieuwe gemeente. Deze besluiten gaan pas in vanaf 1 januari 2023. Daarom moeten de colleges hun beslissingen zorgvuldig nemen. Hierin moet het duidelijk zijn welke taken er zijn. En wie waarvoor verantwoordelijk is. 

Projectstructuur tweede fase

De tweede fase in het fusietraject noemen we de realisatiefase. Deze fase loopt van april 2021 tot 1 januari 2023.

In de tweede fase ziet de projectstructuur er zo uit:


Werkwijze

In de tweede fase werken we volgens de BOB-structuur. BOB staat voor: Beeld-, Oordeel- en Besluitvorming. We vormen ons eerst een beeld van de problemen of uitdagingen die we tegen komen. Dat doen we door het probleem te onderzoeken aan de hand van vragen stellen. Wat weten we? Klopt alles wat we weten? Wat weten we niet? Welke informatie hebben we echt nodig? Daarna vormen we ons een oordeel en tot slot nemen we er een besluit over. Uitgangspunt hierbij is dat bestuur en organisatie samen optrekken. En dat er kort cyclisch wordt gewerkt.

Projectstructuur eerste fase

In de eerste fase van het fusietraject zag de projectstructuur er als volgt uit: