Projectstructuur

Bij het voorbereiden van een nieuwe gemeente komt veel kijken. Daarom is het belangrijk om volgens een duidelijke structuur te werken.
Denk aan:

  • Duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Goede communicatie tussen alle besturen
  • Eén kapitein per schip 

Lees hier verder