Voor de eerste fase van het fusietraject was Iris van Gils aangesteld als externe projectleider. Zij maakte samen met het ambtelijk regieteam het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente. Ook gaf zij samen met deelprojectleiders een eerste aanzet tot de strategische visie van de nieuwe gemeente. Dit alles deed zij in opdracht van het bestuurlijk-regieteam .
Zij legde ook verantwoording aan hen af.

De andere taken van de projectleider waren:

  • Voorzitterschap van het ambtelijk regieteam 
  • Bewaken van de kwaliteit en voortgang van het project
  • Adviseren aan het bestuurlijk regieteam en het ambtelijk regieteam

Eind april 2021 is de eerste fase van het fusietraject afgerond. Daarmee zijn de opdrachten van de projectleider klaar. Iris van Gils werkt inmiddels aan andere projecten en is niet meer betrokken bij dit fusietraject.

Iris van Gils, projectleider