De externe projectleider is Iris van Gils. Zij maakt samen met het ambtelijk regieteam het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente. Ook maakt zij samen met deelprojectleiders de strategische visie én het plan van aanpak voor de tweede fase van het fusieproces. Dit doet zij in opdracht van het bestuurlijk-regieteam .
Zij legt ook verantwoording aan hen af.

Andere taken van de projectleider zijn:

  • Voorzitterschap van het ambtelijk regieteam 
  • Bewaken van de kwaliteit en voortgang van het project
  • Adviseren aan het bestuurlijk regieteam en het ambtelijk regieteam

Iris van Gils, projectleider