Dirk Louter, onze externe procesbegeleider begeleidt het fusieproces. De gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben hem aangesteld. De heer Louter zorgt ervoor dat het proces goed en op tijd verloopt. Bovendien betrekt hij de gemeenteraden en colleges bij het proces. De leden van het bestuurlijk regieteam hebben het profiel van de procesbegeleider vastgesteld. 

Dirk Louter