De gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne maken gebruik van cookies. Gaat u hiermee akkoord?

Meer weten?

Proces

Plan van aanpak
Om tot een nieuwe gemeente te komen, moeten we eerst een aantal stappen zetten. Deze stappen staan in het plan van aanpak. Dit plan van aanpak heet ‘Op weg naar één gemeente op Voorne’. (link toevoegen naar PVA). De leidraad voor dit plan is het handboek ‘Gemeentelijke herindeling’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Er zijn drie sporen die belangrijk zijn bij het realiseren van de nieuwe gemeente: