Plenair debat Tweede Kamer over wetsvoorstel‘samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Op 11 mei is het plenaire debat in de Tweede Kamer gevoerd over het wetsvoorstel ‘samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne’. In totaal waren er 5 leden die het woord wilden voeren, te weten de heer Bosma (PVV), de heer Strolenberg (VVD), mw. Van Dijk (CDA), mw. Dekker-Abdulaziz (D66) en de heer Van Houwelingen (FVD). De woordvoerders van VVD, CDA en D66 waren positief. Zij hadden enkele vragen, die de minister van BZK Hanke Bruins Slot tot tevredenheid heeft beantwoord.

De woordvoerders van PVV en FVD waren kritischer. De PVV is in het algemeen niet voor herindeling en opschaling en de PVV was niet overtuigd dat de inwoners deze fusie echt willen. In de tweede termijn hebben de heren Bosma (PVV) en Van Houwelingen (FVD) samen een motie ingediend. Daarin wordt de regering gevraagd in elk van de drie gemeenten alsnog in een referendum aan de bevolking de vraag voor te leggen of de inwoners voor of tegen deze herindeling zijn. De minister heeft deze motie ontraden. Zij vond dat het logboek bij het Herindelingsadvies aantoonde dat de gemeenten voldoende participatie hebben gepleegd over dit voornemen. 

Dinsdag 17 mei vindt de formele stemming over wetsvoorstel en motie door de Tweede Kamer plaats. Als dinsdag de Tweede Kamer instemt, wordt het wetsvoorstel voorgelegd aan de Eerste Kamer. 
 

Liever lezen? In de bijlage het woordelijke verslag van dit onderdeel van de plenaire vergadering van de Tweede Kamer.