De weg naar een nieuwe gemeente

Op 1 januari 2023 willen wij een nieuwe gemeente zijn. Daarvoor moeten er een aantal belangrijke documenten gemaakt worden:

 • het herindelingsontwerp en –advies (gereed)
 • een strategische visie
 • het projectplan ‘Voorbereiding nieuwe gemeente’. Hierbij houden we ons aan de wettelijke regels. De documenten maken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties uit de gemeente.

Twee fasen

Het project bestaat uit twee fasen:

 • Fase 1 (tot 1 juli 2021). Dit noemen we de voorbereidings- en visiefase. Op 1 april 2021 moet het Herindelingsadvies klaar zijn. Dit is nodig om per 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te zijn. Om per 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te kunnen zijn, moest per 1 april 2021 het Herindelingsadvies klaar zijn. En dat is gelukt. Lees hier het advies.
 • Fase 2 (van 1 juli 2021 tot 1 januari 2023). Dit noemen we de realisatiefase. In deze fase wordt de strategische visie van de nieuwe gemeente opgesteld. Daarna wordt er gebouwd aan de nieuwe organisatie.

Waar staan we nu

Op dit moment (begin zomer 2021) halen we input op voor de strategische visie. Dit doen we door te kijken naar trends en ontwikkelingen, door gesprekken te voeren met gemeenteraden en medewerkers. En ook door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hun mening te vragen. 

Het herindelingsontwerp is af. De resultaten uit de herindelingsscan zijn bekend. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe de drie gemeenten ervoor staan. Dit noemen we een due diligence-onderzoek. Daarnaast zijn werkgroepen opgestart. Zij stellen de strategische visie en het projectplan op. 

Hieronder ziet u een tijdlijn van de werkzaamheden die we uitvoeren op weg naar de nieuwe gemeente. De documenten die zijn afgevinkt, zijn klaar. De belangrijkste documenten kunt u inzien, door op de documentnaam te klikken.  

 1. Afgerond: 1 april 2020 -

  Plan van Aanpak 
  Instelling Fusiecommissie & projectorganisatie 
  Startnotitie 
  Opdracht due-diligence 
  Start Herindelingsscan 

 2. Momenteel bezig: 1 april 2021 -

  Strategische Visie 
  Wetsvoorstel
  Dienstverleningsconcept
  Besturingsmodel
  Harmonisatieplanning
  Informatieplan/ICT

 3. Nog te doen: 1 januari 2022 -

  Verkiezingen
  Organisatie ingericht
  Concept-Begroting 2023
  Functioneren bestuur (GR+B&W) voorbereid
  Dienstverlening werkend
  Systemen werkend

 4. Nog te doen: Nieuwe gemeente -

  Start nieuwe gemeente