De weg naar een nieuwe gemeente

Op 1 januari 2023 willen wij een nieuwe gemeente zijn. Daarvoor moeten er een aantal belangrijke documenten gemaakt worden:

Twee fasen

Het project bestaat uit twee fasen:

 • Fase 1 (tot 1 juli 2021). Dit noemen we de voorbereidings- en visiefase. Op 1 april 2021 moet het Herindelingsadvies klaar zijn. Dit is nodig om per 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te zijn. Om per 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te kunnen zijn, moest per 1 april 2021 het Herindelingsadvies klaar zijn. En dat is gelukt. Lees hier het advies.
 • Fase 2 (van 1 juli 2021 tot 1 januari 2023). Dit noemen we de realisatiefase. In deze fase wordt onder meer de strategische visie van de nieuwe gemeente opgesteld en wordt er vervolgens gebouwd aan de nieuwe organisatie. Hoe we deze fase aanpakken, staat in het projectplan 'Voorbereiding nieuwe gemeente'.

Tijdlijn

Hieronder ziet u een tijdlijn van de werkzaamheden die we uitvoeren op weg naar de nieuwe gemeente. De documenten die zijn afgevinkt, zijn klaar. De belangrijkste documenten kunt u inzien, door op de documentnaam te klikken.  

 1. Afgerond: 1 april 2020 -

  Plan van Aanpak ✓
  Instelling Fusiecommissie & projectorganisatie ✓
  Startnotitie ✓
  Opdracht due-diligence ✓
  Start Herindelingsscan ✓

 2. Momenteel bezig: 1 april 2021 -

  Strategische Visie 
  Wetsvoorstel
  Dienstverleningsconcept
  Besturingsmodel
  Harmonisatieplanning
  Informatieplan/ICT

 3. Nog te doen: 1 april 2022 -

  Verkiezingen
  Organisatie ingericht
  Concept-Begroting 2023
  Functioneren bestuur (GR+B&W) voorbereid
  Dienstverlening werkend
  Systemen werkend

 4. Nog te doen: nieuwe gemeente -

  Start nieuwe gemeente