De weg naar een nieuwe gemeente

Op 1 januari 2023 willen wij een nieuwe gemeente zijn. Daarvoor moeten er een aantal belangrijke documenten gemaakt worden:

Fasen

Het project bestaat uit meerdere fasen:

 • Fase 1 (tot 1 juli 2021). Dit noemen we de voorbereidings- en visiefase. Op 1 april 2021 moet het Herindelingsadvies klaar zijn. Dit is nodig om per 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te zijn. Om per 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te kunnen zijn, moest per 1 april 2021 het Herindelingsadvies klaar zijn. En dat is gelukt. Lees hier het advies.
 • Fase 2 (van 1 juli 2021 tot 1 april 2022) Dit noemen we de realisatiefase. In deze fase wordt onder meer de strategische visie van de nieuwe gemeente opgesteld en wordt er vervolgens gebouwd aan de nieuwe organisatie. Hoe we deze fase aanpakken, staat in het projectplan 'Voorbereiding nieuwe gemeente'.
 • Fase 3 (van 1 april 2022 tot januari 2023). In deze fase gaat de nieuwe beoogd secretaris-directeur/kwartiermaker aan de slag. Deelvisies worden vastgesteld en medewerkers van de huidige 3 gemeenten werken samen aan de bouwstenen voor de nieuwe organisatie. 

Tijdlijn

Hieronder ziet u een tijdlijn van de werkzaamheden die we uitvoeren op weg naar de nieuwe gemeente. De documenten die zijn afgevinkt, zijn klaar. De belangrijkste documenten kunt u inzien, door op de documentnaam te klikken.  

 1. Afgerond: 1 april 2020 -

  Plan van Aanpak ✓
  Instelling Fusiecommissie & projectorganisatie ✓
  Startnotitie ✓
  Opdracht due-diligence ✓
  Start Herindelingsscan ✓

 2. Momenteel bezig: 1 juni 2022 -

  Organisatie ingericht
  Concept-Begroting 2023
  Functioneren bestuur (GR+B&W) voorbereid
  Verkiezingen
  Dienstverlening werkend
  Systemen werkend

 3. Nog te doen: nieuwe gemeente -

  Start nieuwe gemeente