De weg naar een nieuwe gemeente

Op 1 januari 2023 willen wij een nieuwe gemeente zijn. Daarvoor moeten we eerst nog een aantal belangrijke documenten maken:

 • het herindelingsontwerp en –advies
 • een strategische visie
 • het projectplan ‘Voorbereiding nieuwe gemeente’

Hierbij houden we ons aan de wettelijke regels. De documenten maken we samen met inwoners, bedrijven en organisaties uit de gemeente.

Twee fasen

Het project bestaat uit twee fasen:

 • Fase 1 (tot 1 juli 2021). Dit noemen we de voorbereidings- en visiefase. Op 1 april 2021 moet het Herindelingsadvies klaar zijn. Dit is nodig om per 1 januari 2023 een nieuwe gemeente te zijn.
 • Fase 2 (van 1 juli 2021 tot 1 januari 2023). Dit noemen we de realisatiefase

Waar staan we nu

Op dit moment (december 2020) ronden we  het herindelingsontwerp af. De resultaten uit de herindelingsscan zijn bekend. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe de drie gemeenten ervoor staan. Dit noemen we een due diligence-onderzoek. Daarnaast hebben we werkgroepen opgestart. Zij stellen de strategische visie en het projectplan op. 
Hieronder ziet u een tijdlijn van de werkzaamheden die we uitvoeren op weg naar de nieuwe gemeente.
U vindt hier ook de belangrijkste documenten. 

 1. Done: 1 april 2020 -

  Plan van Aanpak 
  Instelling Fusiecommissie & projectorganisatie 
  Startnotitie 
  Opdracht due-diligence 
  Start Herindelingsscan 

 2. Done: 1 oktober 2020 -

  Herindelingsscan/Due-Diligence ✓
  Herindelingsontwerp
  Start strategische Visie ✓
  Projectplan voorbereiding fusie ✓
  Herindelingsadvies ✓ en Nota van beantwoording ✓

 3. In progress: 1 april 2021 -

  Strategische Visie 
  Wetsvoorstel
  Dienstverleningsconcept
  Besturingsmodel
  Harmonisatieplanning
  Informatieplan/ICT

 4. To do: 1 januari 2022 -

  Verkiezingen
  Organisatie ingericht
  Concept-Begroting 2023
  Functioneren bestuur (GR+B&W) voorbereid
  Dienstverlening werkend
  Systemen werkend

 5. To do: Nieuwe gemeente -

  Start nieuwe gemeente