De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor de fusie van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Daarmee is een belangrijke stap gezet. Vorig jaar hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen actief meegedacht over het toekomstbeeld van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Eind vorig jaar hebben de gemeenteraden ingestemd met de ‘Toekomstvisie Voorne aan Zee 2030’. 

Nu is het tijd om met elkaar te kijken naar de communicatie en participatie voor de nieuwe gemeente. Voor de nieuwe gemeente is het belangrijk om samen te werken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Hoe we dit kunnen doen, willen we graag ook van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen weten. Voor het communicatiebeleid en participatiebeleid van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee horen wij graag de wensen en ideeën van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarover. 

Inwoners bouwen mee 

Om inwoners actief te betrekken bij het bouwen van de nieuwe gemeente hebben we een vragenlijst ontwikkeld waarin we vragen naar de communicatie en participatie van de gemeente. Hoe dat er nu uitziet, wat er anders kan, hoe dat er in de nieuwe gemeente uit kan zien, maar ook hoe de inwoners aangesproken willen worden bijvoorbeeld. 

De uitkomsten van deze vragenlijst worden gebruikt voor het maken van het nieuwe communicatiebeleid en participatiebeleid voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.

Van 13 juni t/m 26 juni 2022 kunnen de inwoners van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne de vragenlijst digitaal invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 8 minuten. 

Scan de QR code voor de vragenlijst

Communicatie en participatie Voorne aan Zee 

We vragen alle inwoners om hun mening. Maar ook ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals jeugdwerk en ouderenzorg. En natuurlijk ook deskundigen die weten wat belangrijke ontwikkelingen zijn op deze onderwerpen. Het communicatiebeleid is naar verwachting dit najaar af. Het participatiebeleid wordt dit najaar verder uitgewerkt, maar wordt door de nieuwe gemeenteraad na 1 januari 2023 besproken. De voortgang en uitwerking wordt gedeeld op de fusie-website en via de gemeentelijke communicatiemiddelen.