Openbare kennisgeving: ter inzagelegging kandidatenlijsten en openbare zitting definitieve vaststelling geldigheid kandidatenlijsten en nummering

Het centraal stembureau maakt bekend dat vanaf woensdag 13 oktober tot vrijdag 14 oktober, 15.00 uur de ingeleverde kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen ter inzage liggen op het gemeentehuis van Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis.

Op 14 oktober zal het centraal stembureau in een openbare zitting de ingeleverde kandidatenlijsten definitief geldig verklaren. Aansluitend zullen de kandidatenlijsten een lijstnummer krijgen.

De openbare zitting vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis.

Openbare kennisgeving: Stemmen bij volmacht

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Gemeenteraad van de gemeente Voorne aan Zee op woensdag 23 november 2022, mag u bij volmacht te stemmen. U kunt dat op 2 manieren doen schriftelijk of onderhands.

De verzoeken moeten vrijdag 18 november 2022 voor 17.00 uur binnengekomen zijn bij de gemeente Brielle, Hellevoetsluis of Westvoorne.

Schriftelijk

Voor een schriftelijk verzoek kunt u formulieren ophalen op het gemeentehuis, of de formulieren downloaden van onze website www.naar1gemeenteopvoorne.nl/verkiezingen.

Een schriftelijke aanvraag is vooral handig als u niet thuis bent op het moment dat stempas wordt bezorgd.

Het volmachtbewijs wordt aan de gemachtigde toegezonden en kan niet ingetrokken worden. De gemachtigde moet ook in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis of Westvoorne  als kiezer geregistreerd staan.

Onderhands

U kunt ook iemand machtigen door de achterkant van de stempas in te vullen.

Voorwaarden voor een onderhandse machtiging:

  • Een gemachtigde moet ook in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis of Westvoorne als kiezer zijn geregistreerd op 10 oktober 2022.
  • Een gemachtigde moet tegelijkertijd met de eigen stem de volmachtstem uitbrengen.
  • Bij een onderhandse machtiging vullen zowel de kiezer als de gemachtigde de achterkant van de stempas in en ondertekenen deze.
  • De kiezer geeft zijn, in een volmachtbewijs omgezette stempas aan de gemachtigde mee, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
  • Het overdragen van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
  • Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
  • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de medewerkers van Team Verkiezingen, te bereiken onder telefoonnummer 14 0181, of per mail via verkiezingen@naar1gemeenteopvoorne.nl.