De drie burgemeesters Peter de Jong, Milène Junius en Gregor Rensen; “We willen iedereen bedanken voor het uitspreken van de voorkeur voor een logo. Er hebben veel mensen gereageerd en de voorkeur lag duidelijk bij dit logo. Het is een mooi logo voor een mooie gemeente. Het geeft uiting aan de identiteit van de nieuwe gemeente. Wij presenteren met trots dit logo.”

Logo

Het nieuwe logo en de uitwerking van de huisstijl voor de nieuwe gemeente doet recht aan eerdere inbreng van inwoners en ondernemers. Een aantrekkelijke en gezonde gemeente met veel natuur om te fietsen, te wandelen en watersport te bedrijven. Ook is er een duidelijke wens uitgesproken dat elk dorp en elke wijk zichzelf blijft en dat er aandacht is voor geschiedenis en cultuur. Het nieuwe logo en de bijhorende huisstijl weerspiegelen deze wensen.

Gemeentewapen

De nieuwe gemeente Voorne aan Zee heeft niet alleen een nieuw logo en een bijpassende huisstijl. Maar ook is er verzoek gedaan bij de Hoge Raad van Adel voor een nieuw gemeentewapen. De huisstijl is vooral bedoeld voor de herkenbaarheid van de gemeentelijke organisatie. Het gemeentewapen wordt gebruikt voor officiële documenten, zoals het trouwboekje, uittreksels, maar bijvoorbeeld ook in de ambtsketen. Zodra de Koning het gemeentewapen heeft verleend, zal dit ook gepresenteerd worden.