De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Dit kamerstuk heeft nummer 35967 en is te raadplegen op de site van de Tweede Kamer: https://www.tweedekamer.nl/zoeken?search_str=kamerstuk+35967(externe link)

De commissie stelt betrokkenen en belangstellenden tot uiterlijk 13 januari 2022 in de gelegenheid schriftelijk commentaar op het genoemde wetsvoorstel in te dienen. Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan: 

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, 
M. Verhoev, 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Postbus 20018, 
2500 EA Den Haag. 
of via E-mail: cie.biza@tweedekamer.nl  

De commissie bepaalt aan de hand van de ingekomen reacties of zij een openbare hoorzitting zal houden. Aan vertegenwoordigers die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken kan spreektijd worden toegekend. Voor individuele burgers, die op persoonlijke titel willen inspreken, geldt dit niet. Reageert u namens een georganiseerd maatschappelijk verband en wilt u in aanmerking komen voor spreekrecht, vermeld dit dat duidelijk in uw brief of mailbericht.