Medezeggenschap medewerkers via BOR en BLO

Een nieuwe gemeente betekent ook een nieuwe organisatie. Voor medewerkers van de bestaande gemeenten heeft dat gevolgen. Via een Bijzondere ondernemingsraad (BOR) en Bijzonder lokaal overleg (BLO) kunnen  medewerkers meepraten in en over het proces, dit noemen we medezeggenschap.

BOR: Bijzondere ondernemingsraad

De bestaande ondernemingsraden willen een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) oprichten. Tot de oprichting overleggen de ondernemingsraden  en gemeentesecretarissen van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne over organisatorische en personele zaken. Dit doen ze tijdens het gezamenlijke (W)OR-platform. 

BLO: Bijzonder lokaal overleg

De drie gemeenten stellen een Bijzonder Lokaal Overleg (BLO) in. Dit overleg onderhandelt over onderwerpen die in de cao gemeenten staan.

  • Het bijzonder lokaal overleg bestaat uit:
  • vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers
  • adviseurs van vakbonden
  • medewerkers van de gemeente (vanuit de lokale overleggen)

De werkgever wordt vertegenwoordigd door een lid van het bestuurlijk regieteam. Dit lid wordt bijgestaan door een gemeentesecretaris en een personeelsadviseur.