Bestuurders over hun toekomstbeeld van de nieuwe gemeente. Deze interviews zijn in mei 2021 gepubliceerd in de lokale kranten in Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne.

Interview met wethouder André Schoon, wethouder van Brielle

‘Straks allemaal trots op Voorne aan Zee’

De nieuwe gemeente op Voorne heeft een naam en het herindelingsadvies ligt bij de provincie. De fusie van de drie gemeenten komt steeds dichterbij. Maar hoe willen we straks met elkaar wonen en werken in Voorne aan Zee? Daarover gaan we graag het gesprek aan met zoveel mogelijk mensen. Door corona gaat dat helaas vooral digitaal. Iemand die een belangrijke rol speelt in het fusieproces is André Schoon, wethouder van Brielle. We spraken met hem over zijn toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente.

Waarom hebben we een toekomstbeeld nodig voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee? 

De drie gemeenten op Voorne werken al jaren veel samen. Nu gaan we echt fuseren tot een nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Dan is het belangrijk dat we voor die nieuwe gemeente een toekomstbeeld hebben dat van ons allemaal is. En dan bedoel ik niet alleen van de raden, bestuurders en gemeentelijke organisaties. Maar juist ook van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente is nodig. We groeien namelijk van drie gemeenten naar één middelgrote gemeente. Dat betekent dat we een mogelijkheid hebben om ook in de regio een andere rol te spelen. Dan is het belangrijk dat we weten welk beeld we voor de toekomst voor ogen hebben. Zo kunnen we met een duidelijk doel werken aan de toekomst en de nieuwe gemeente. 

Waarom is het belangrijk dat de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meebouwen aan het toekomstbeeld en meedoen aan het participatieproces?

Zoals ik zei kunnen we met de ideeën van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een beter toekomstbeeld bouwen voor de nieuwe gemeente. Ik zou het mooi vinden als we straks allemaal trots zijn op Voorne aan Zee met al zijn mogelijkheden. Ik wil daar waar dat kan mijn bijdrage aan leveren. We kunnen alleen trots zijn als we allemaal ons steentje hebben kunnen bijdragen. Dan kunnen we ook alvast met elkaar kennismaken, samenwerken, wennen. Als we dan in 2023 gemeente Voorne aan Zee zijn, voelen we ons misschien al een beetje trots. 

Welke kansen biedt de fusie volgens u voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee? 

De kansen zijn groot voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Ik noemde al een sterkere rol in de regio. Verder verwacht ik groeikansen voor ons ambtelijk personeel door de samenvoeging van de gemeentelijke organisaties. Daardoor wordt de dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers beter. We zijn “Nederland in het klein” en daar gaan we gebruik van maken. De marketing voor Voorne aan Zee komt ook samen. Zo kunnen we beter reclame maken voor de nieuwe gemeente. En als er meer toeristen komen, komen er ook meer banen. Ik heb er in ieder geval zin in om te bouwen aan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Een gemeente waar we straks trots op kunnen zijn. Bouwt u ook mee? 

Interview met wethouder Hans van der Velde, wethouder van Hellevoetsluis.

‘De toekomst is ook van jou!’

De nieuwe gemeente op Voorne heeft een naam en het herindelingsadvies ligt bij de provincie. De fusie van de drie gemeenten komt steeds dichterbij. Maar hoe willen we straks met elkaar wonen en werken in Voorne aan Zee? Daarover gaan we graag het gesprek aan met zoveel mogelijk mensen. Door corona gaat dat helaas vooral digitaal. Iemand die een belangrijke rol speelt in het fusieproces is Hans van der Velde, wethouder van Hellevoetsluis. We spraken met hem over zijn toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente.

Waarom hebben we een toekomstbeeld nodig voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee? 

Omdat we de kans hebben met elkaar de toekomst vorm te geven. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dan moet je weten waar je naartoe wilt. Net als in je persoonlijke leven: je maakt plannen voor de mooie dingen die je wilt doen. En hoe je met moeilijke keuzes om wilt gaan. Dat geldt voor een nieuwe gemeente net zo. Want we zien mooie nieuwe plannen voor ons en we hebben uitdagingen waar we voor komen te staan. Bijvoorbeeld de groeiende vraag naar zorg en het tekort aan woningen. En de vraag naar voldoende personeel in onder andere het onderwijs. Een toekomstbeeld helpt dan om de goede keuzes te maken.

Waarom is het belangrijk dat de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meebouwen aan het toekomstbeeld?

Het is belangrijk omdat we straks met elkaar die nieuwe gemeente en samenleving zijn. En wat is er dan beter dan vanaf het begin af aan meedenken over dat wat nodig is voor Voorne aan Zee? Hoe kun je bijvoorbeeld in Voorne aan Zee goed uit de voeten als je ouder bent. Of: hoe groeien kinderen fijn op in de nieuwe gemeente? En wat is er nodig als het tegenzit in het leven? Hoe meer inwoners, ondernemers en organisaties meedenken, hoe beter we het toekomstbeeld daarop af kunnen stemmen. En meedenken kan makkelijk door de toekomstwijzer in te vullen. 

Welke kansen biedt de fusie volgens u voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee? 

We hebben straks als grotere gemeente een duidelijkere stem bij ontwikkelingen in onze regio. Denk bijvoorbeeld aan zorgtaken die regionaal uitgevoerd worden of de bereikbaarheid van Voorne aan Zee. Er ligt ook een mooie kans om meer verbindingen te maken. Tussen inwoners en tussen de organisaties die werken in of voor Voorne aan Zee. Daardoor kunnen we samen nieuwe ideeën ontwikkelen. Daar hebben we al verschillende goede voorbeelden van. En dat wordt straks alleen nog maar vanzelfsprekender.
 

Interview met wethouder Lies van der Pol over haar toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente

‘Als we samenwerken staan we sterker en komen we vooruit’

Interview met wethouder Lies van der Pol over haar toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente

De nieuwe gemeente op Voorne heeft een naam en het herindelingsadvies ligt bij de provincie. De fusie van de drie gemeenten komt steeds dichterbij. Maar hoe willen we straks met elkaar wonen en werken in Voorne aan Zee? Daarover gaan we graag het gesprek aan met zoveel mogelijk mensen. Door corona gaat dat helaas vooral digitaal. Iemand die een belangrijke rol speelt in het fusieproces is Lies van der Pol, wethouder van Westvoorne. We spraken met haar over haar toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente.

Waarom hebben we een toekomstbeeld nodig voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee? 

De gemeente Voorne aan Zee maakt een nieuwe start. Een belangrijke reden voor de fusie was dat we een betere rol te kunnen spelen in de regio. De regio stimuleert innovatie, belangrijke ontwikkelingen en het ontstaan van nieuwe banen. Als je daaraan mee wilt doen heb je een plan nodig. Een verhaal dat bij je gemeente past. Een plan waarin bedrijven, organisaties en scholen samenwerken om inderdaad te vernieuwen. Om werknemers om te scholen. En om kansen te pakken. Met het toekomstbeeld planten we de zaadjes in de regio zodat de nieuwe gemeente kan oogsten. Zo geven we de nieuwe gemeente een vliegende start.

Waarom is het belangrijk dat de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meebouwen aan het toekomstbeeld?

Als we samenwerken staan we sterker en komen we vooruit. Dat klinkt makkelijker dan dat het is. Een toekomstbeeld waarin we een richting kiezen heeft alleen zin als we dat samen doen. Want die richting moet wel kloppen met waar inwoners, bedrijven en organisaties kansen zien. Daarom gaan we nu met de toekomstwijzer digitaal met u in gesprek over uw toekomstbeeld voor de nieuwe gemeente. En praten we ook digitaal met ondernemers en maatschappelijke partners. Zoals het Economic Board van Voorne Putten. Zij kennen hun achterban en weten wat er speelt. 

Welke kansen biedt de fusie volgens u voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee? 

Gemeentes staan voor grote opgaves. Door corona hebben inwoners, de zorg en de economie klappen gehad. Ook vergrijzen we en hebben we passende woningen nodig voor jong en oud. Daarbij moeten we rekening houden met de stikstof die de natuur belast. Daarnaast ligt Westvoorne naast de haven. Hierdoor spelen soms ingewikkelde vragenstukken over geluid en veiligheid. Door goed samen te werken komen we een eind. Maar daarvoor heb je een sterke gemeente nodig die dicht bij haar inwoners staat. Dat maakt een gemeente zo bijzonder. Het is een stukje overheid dat je kunt bellen of waarbij je even langs kunt als je een probleem hebt. 

We kunnen leren van elkaar. Niet vanuit het gemiddelde van de drie gemeenten. Maar vanuit wat het beste is voor de nieuwe gemeente. Werken vanuit een toekomstbeeld helpt ons daarbij. Geen wollige taal maar antwoorden op de vraagstukken van deze tijd. En zo’n toekomstbeeld kunnen we alleen samen maken met de inwoners waar we het voor doen.