Ondersteuningsverklaringen 

Het afleggen van een ondersteuningsverklaring voor de komende gemeenteraadsverkiezing kan aan de balies bij de gemeente vanaf 26 september. U mag er een afspraak voor maken maar dat is niet verplicht. 
Neemt u de verklaring en een geldig identiteitsdocument mee. U tekent het document aan de balie. Nadat uw identiteit  is gecontroleerd krijgt u de verklaring mee terug. Deze levert u bij uw partij in.

U mag deze verklaring afleggen als u op 23 november 2022 18 jaar of ouder bent, de Nederlandse nationaliteit heeft of EU-onderdaan bent. Komt u van buiten de EU dan geldt dat u minimaal 5 jaar in Nederland moet wonen en ingeschreven zijn en u moet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning.