Op 16 december hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het herindelingsontwerp vastgesteld. Dit is de eerste stap in het wettelijk proces en een belangrijk onderdeel in het fusietraject naar de te vormen gemeente op Voorne per 2023.

Het ontwerp ligt tot 17 februari 2021 ter inzage en geeft een beeld van de nieuw te vormen gemeente. In het herindelingsontwerp staat een omschrijving van de drie gemeenten, waarom de drie gemeenten willen samengaan en wat de gemeenten willen bereiken met het samengaan. Er is een beeld opgenomen van hoe de nieuwe gemeente er uit zal zien, de kaart en de financiële situatie. Met een voorstel voor de nieuwe naam: Voorne.

Wilt u een zienswijze indienen?

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. In de zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp en waarom.

U kunt het herindelingsontwerp inzien en de websites van de drie gemeenten. Er ligt ook een papieren exemplaar van het herindelingsontwerp in elk gemeentehuis. In verband met de corona-maatregelen moet u eerst een afspraak maken om het ontwerp op het gemeentehuis te bekijken.

U kunt uw reactie op het herindelingsontwerp per brief sturen naar het college van uw gemeente. U kunt ook een scan maken van deze brief en per e-mail naar uw gemeente versturen. Een reactie moet altijd voorzien zijn van een handtekening. Als wij uw reactie hebben ontvangen, sturen wij u een  bericht waarin we uitleggen hoe we met uw reacties omgaan. U kunt reageren tot 17 februari 2021.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.naar1gemeenteopvoorne.nl. U kunt ook contact opnemen met de projectgroep fusie via de mail info@brielle.nl, gemeente@westvoorne.nl of gemeente@hellevoetsluis.nl . Of een terugbelverzoek achterlaten via het Klant Contact Centrum. U kunt hiervoor bellen naar: 14181 en vragen naar de gemeente waar u woont.