Hoe organiseren we het samengaan van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne? Die vraag staat centraal in het zogenoemde fusiespoor. Hierbij maken we onderscheid tussen wat er sowieso gedaan moet zijn voor 1 januari 2023 en wat we verder nog willen en kunnen doen. 
Bij het fusiespoor onderscheiden we een aantal onderdelen:

Dienstverlening

We moeten bepalen welke producten en diensten de nieuwe gemeente gaat leveren. Ook moeten we nadenken over de manier waarop we dat willen doen.

Organisatie en Personeel

Medewerkers van de nieuwe gemeente krijgen een nieuwe plek. Een plek die past bij hun eigen kwaliteiten, ervaring en wensen.  Dat is goed voor de nieuwe gemeente.
Belangrijk daarbij zijn de volgende plannen: 

  • het sociaal plan
  • het vacature- en mobiliteitsbeleid en
  • het formatieplan

Financiën 

De nieuwe gemeente gaat kijken of alle nieuwe plannen en ideeën betaald kunnen worden. Daarvoor gebruiken we de adviezen vanuit de herindelingsscan en het due diligence-onderzoek. Dit is een grondig onderzoek over hoe de drie gemeenten er financieel en organisatorisch voor staan. Daarna kiezen we wat we wel en niet kunnen gaan doen.
Dan wordt ook duidelijk hoe hoog de gemeentebelastingen en de prijzen gaan worden, voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort.

Harmonisatie Beleid en Beheer

Met harmonisatie bedoelen we dat we de overgang naar de nieuwe gemeente zo soepel mogelijk willen laten verlopen. Dat zorgt voor duidelijkheid en rechtszekerheid voor inwoners.

Huisvesting en Faciliteiten 

Wanneer de drie gemeenten samengaan, moeten we keuzes maken over de gemeentehuizen en waar ambtenaren komen te werken. Ook zijn er veel huishoudelijke zaken waar over moeten besluiten. Bijvoorbeeld beveiliging, schoonmaak en beheer.

ICT en I&A

Elke gemeente beschikt over informatiesystemen waarmee ze  communiceren en waarmee ze diensten aan inwoners verlenen.  We moeten bekijken welke systemen mee gaan naar de nieuwe gemeente.

Communicatie nieuwe gemeente

We moeten bepalen hoe de nieuwe gemeente wil communiceren. Hieronder vallen onder andere:

  • het communicatiebeleid
  • de nieuwe huisstijl
  • het logo
  • de website 
  • het gemeentewapen

Verbonden Partijen

We moeten kijken hoe de samenwerking met andere partijen is. De vraag hierbij is: hoe gaan we samenwerken in de nu bestaande samenwerkingsverbanden?