Afgelopen week hebben de colleges van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne ingestemd met het concept-herindelingsontwerp. In dit ontwerp wordt onderbouwd waarom de drie gemeenten willen fuseren. Ook worden de huidige drie gemeenten omschreven en natuurlijk de nieuw te vormen gemeente. Op 23 november wordt het concept-herindelingsontwerp besproken in de fusiecommissie. Vervolgens zullen de drie gemeenteraden er op 16 december een besluit over nemen. Wanneer de raden met het herindelingsontwerp instemmen gaat het de inspraak in