Op 15 april 2020 hebben de drie gemeenten besloten om een fusiecommissie aan te stellen.De fusiecommissie is geen apart bestuursorgaan. Daarom neemt ze geen formele besluiten.De commissie kan wel voorstellen doen en afspraken maken. De commissie bestaat uit vier raadsleden per gemeenteraad. Niet alle raadsfracties zijn dus direct vertegenwoordigd. Toch hebben de gemeenten geprobeerd om de samenstelling van de raad zo divers mogelijk te maken. 

De fusiecommissie heeft twee functies

  • Een adviesfunctie voor besluitvorming in de gemeenteraden over de fusie
  • Een ‘forum’ -functie voor afstemming met het Bestuurlijk Regieteam

Leden van de fusiecommissie