Op 15 april 2020 hebben de drie gemeenten besloten om een fusiecommissie aan te stellen.De fusiecommissie is geen apart bestuursorgaan. Daarom neemt ze geen formele besluiten.De commissie kan wel voorstellen doen en afspraken maken. De commissie bestaat uit vier raadsleden per gemeenteraad. Niet alle raadsfracties zijn dus direct vertegenwoordigd. Toch hebben de gemeenten geprobeerd om de samenstelling van de raad zo divers mogelijk te maken. 

De fusiecommissie heeft twee functies

 • Een adviesfunctie voor besluitvorming in de gemeenteraden over de fusie
 • Een ‘forum’ -functie voor afstemming met het Bestuurlijk Regieteam

Data fusiecommissie vergaderingen 2022

 • 17 januari 2022
 • 14 februari 2022
 • 14 maart 2022
 • 11 april 2022
 • 16 mei 2022
 • 13 juni 2022
 • 12 september 2022
 • 10 oktober 2022
 • 1 november 2022
 • 6 december 2022

Leden van de fusiecommissie