De fusie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne naar een nieuwe gemeente Voorne aan Zee is in volle gang. Het wettelijk traject loopt voorspoedig. De ministerraad heeft eind september ingestemd met de herindeling van de drie gemeenten en heeft het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State gezonden. Na advies door de Raad van State wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De burgemeesters van de drie gemeenten zijn blij met deze volgende stap in het wettelijk traject.

Quick Scan Lokale Democratie

Naast het wettelijke traject wordt er gewerkt aan de Toekomstvisie voor de nieuwe gemeente en de besturingsvisie en het dienstverleningsconcept. Voor deze trajecten zijn de inwoners in mei en september gevraagd actief mee te denken, net als ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om te bouwen aan sterkere lokale democratie voor Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en vanaf 2023 voor Voorne aan Zee i.o. is in september een digitale vragenlijst uitgezet. In deze zogenaamde  Quick Scan kon digitaal een vragenlijst ingevuld worden. Er is gevraagd: wat gaat er goed en wat kan er beter in uw gemeente? Wat vindt u van de invloed die u kunt uitoefenen op het lokale bestuur? Hoe gaat de gemeente om met burgerinitiatieven? Zo kunnen politici en ambtenaren nog beter hun werk doen voor de inwoners. De uitkomsten van de Quick Scan worden naar verwachting begin volgend jaar gedeeld.

Toekomstwijzer 

In mei was het mogelijk de Toekomstwijzer in te vullen. Veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben hun ideeën gedeeld voor het toekomstbeeld van de nieuwe gemeente. Dit toekomstbeeld wordt gebruikt voor de uitwerking van de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente. In de visie staat wat voor gemeente we willen dat Voorne aan Zee wordt. En welke doelen de komende jaren belangrijk zijn om te bereiken. De concept Toekomstvisie is gepresenteerd aan de gemeenteraden en naar verwachting wordt hier eind dit jaar een besluit over genomen. De Toekomstvisie 2030 Voorne aan Zee wordt dan gedeeld op deze website.
 

Om met alle inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en medewerkers digitaal ‘in gesprek’ te gaan, zijn er vier verschillende toekomstbeelden gemaakt: Parel Voorne aan Zee, Proeftuin Voorne aan Zee, Authentiek Voorne aan Zee en Vindingrijk Voorne aan zee.  De Toekomstwijzer vroeg steeds een keuze te maken op een onderwerp. Zo kon aangegeven worden wat iemand belangrijk vond. In totaal hebben 1520 inwoners en ondernemers de toekomstwijzer ingevuld 35% van de inwoners komt uit bij het toekomstbeeld Authentiek Voorne aan Zee, 28% bij Vindingrijk Voorne aan Zee, 23% Parel Voorne aan Zee en 14% Proeftuin Voorne aan Zee. Er wordt niet één van de vier toekomstbeelden gekozen. Juist niet. De uitkomsten gebruiken we om te kijken wat iedereen belangrijk vindt en hoe dat een nieuw toekomstbeeld oplevert. Een toekomstbeeld op maat gemaakt voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. De uitkomsten van de Toekomstwijzer kunt u hier lezen.

Samen bouwen aan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee? 

Bent u een inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie uit Brielle, Hellevoetsluis of Westvoorne? Dan kunt u op verschillende momenten in het proces met meedenken.
Meedoen? Vul het formulier in. Wanneer er een (deel-)traject start, wordt u hier actief over op de hoogte gehouden.