Bestuurlijke toekomst van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

In 2019 hebben Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne met verschillende partijen gesproken over de toekomst van de gemeenten op Voorne. Inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen en bedrijven hebben hun mening en ideeën gegeven Dit verliep via digitale burgerpanels en bijeenkomsten. Daarnaast heeft Brielle ook nieuwsbrieven met haar inwoners gedeeld.

De drie gemeenten hebben hiervan elk een rapport gemaakt.
U kunt de rapporten hieronder downloaden.

Kansen, aandachtspunten en belangrijke thema’s

In elk rapport staan kansen, aandachtspunten en belangrijke thema's voor de nieuwe gemeente. Hieronder vindt u daarvan een overzicht.

Kansen voor de nieuwe gemeente. Versterking van:

 • Bestuurskracht
 • Dienstverlening 
 • Economie
 • Financiën
 • Kwaliteit
 • Organisatie
 • Ruimtelijk domein
 • Sociaal domein
 • Strategische kracht t.a.v. grotere opgaven, zowel bestuurlijk als organisatorisch
 • Toerisme
 • Veiligheid

Inhoudelijke thema’s voor de nieuwe gemeente:

 • Dorps- en wijkgericht werken
 • Duurzaamheid
 • Economische versterking
 • Energietransitie
 • Evenwichtige bevolkingssamenstelling
 • Groenvoorziening
 • Infrastructuur en bereikbaarheid
 • Kernenbeleid
 • Milieu en natuur
 • Omgevingswet
 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Openbaar vervoer
 • Sport
 • Toerisme en recreatie
 • Veiligheid
 • Woningaanbod
 • Zorg(aanbod)

Aandachtspunten voor de nieuwe gemeente:

 • Financiële risico’s, met name gelet op huidige  financiële situatie
 • Grotere afstand tussen bestuur en organisatie
 • Harmonisatie lokale belastingen kan verhoging tot gevolg hebben
 • Minder herkenbare en persoonlijke dienstverlening voor inwoners, organisaties en bedrijven
 • Mogelijk verloop in personeelsbestand in aanloop naar fusie
 • Op korte termijn hogere kosten voor scholing en opleiding van medewerkers
 • Positie Woningbedrijf Westvoorne
 • Schaalgrootte vraagt nieuwe vaardigheden van medewerkers
 • Zorg voor een grotere afstand tussen bestuur en inwoners
 • Zorg voor minder aandacht voor lokale identiteit
 • Zorg over toename afstand voor inwoners tot dienstverlening en voorzieningen
 • Zorg over voortbestaan (grotere) voorzieningen