Op vrijdag 14 oktober om 16.00 uur, heeft het centraal stembureau van de gemeente in een openbare zitting beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten en de geplaatste aanduidingen van de politieke groeperingen. Ook zijn in deze zitting de lijsten genummerd. Het centraal stembureau legt het proces-verbaal van deze zitting ter inzage, totdat de kandidatenlijsten definitief zijn. U kunt hiervoor terecht op het gemeentehuis van Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis.

Kiezers en andere belanghebbenden kunnen tot vier dagen na vaststelling van de geldigheid van de kandidatenlijsten in beroep gaan bij de Raad van State tegen beslissingen van het centraal stembureau over de geldigheid van de kandidatenlijsten (tot uiterlijk 18 oktober 2022). Er is geen beroep mogelijk tegen de nummering van de kandidatenlijsten. De Raad van State doet uiterlijk zes dagen later uitspraak. Hierna zijn de lijsten onherroepelijk vastgesteld.

Bekendmaking geldigheid kandidatenlijsten en nummering