Het ambtelijk regieteam werkt voor het bestuurlijk regieteam. Het ambtelijk regieteam stuurt de dagelijkse werkzaamheden aan. Ook is ze verantwoordelijk voor de resultaten binnen het fusietraject. 
De voorzitter van het ambtelijk regieteam is een externe projectleider . Het ambtelijk regieteam legt verantwoording af aan de colleges.

Het team bestaat uit:

  • de gemeentesecretarissen van de drie gemeenten
  • ambtelijk adviseurs
  • deelprojectleiders 
  • projectondersteuning