Bij het voorbereiden van een nieuwe gemeente komt veel kijken. Daarom is het belangrijk om volgens een duidelijke structuur te werken.
Denk aan:

  • Duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Goede communicatie tussen alle besturen
  • Eén kapitein per schip 

De colleges van B&W van de huidige gemeenten kunnen alleen voorlopige besluiten nemen over de nieuwe gemeente. Deze besluiten gaan pas in vanaf 1 januari 2023. Daarom moeten de colleges hun beslissingen heel zorgvuldig nemen. Hierin moet het heel duidelijk zijn welke taken er zijn. En wie waarvoor verantwoordelijk is. 
De eerste fase ziet er als volgt uit:

Vooruitblik naar de tweede fase

De tweede fase noemen we de realisatiefase. Deze fase loopt van april 2021 tot 1 januari 2023.
De projectleider van de eerste fase bepaalt hoe de tweede fase er precies uit komt te zien.
We gaan ervan uit dat tijdens het hele traject de fusiecommissie, het bestuurlijk regieteam, de procesbegeleider en het ambtelijk regieteam aan het roer blijven staan. Daarnaast zullen we in de tweede fase met veel verschillende medewerkers gaan samenwerken. Zo kunnen we echt bouwen aan onze nieuwe gemeente. Een externe projectleider (ook wel kwartiermaker of beoogd secretaris genoemd) stuurt deze fase aan.