Home

Gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne bouwen samen aan één nieuwe gemeente op Voorne per 1 januari 2023

Op 15 april 2020 hebben de drie gemeenteraden op Voorne unaniem het principebesluit genomen om te komen tot een fusie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. De drie colleges van Burgemeester & Wethouders van deze gemeenten hebben van hun raad de opdracht gekregen om de fusie te starten. Inmiddels is de eerste fase van het fusieproces, de voorbereidings- en visiefase, volop in gang.

Hier houden we u op de hoogte van het fusieproces. U vindt hier informatie over hoe we de fusie aanpakken, wie welke taken heeft in het proces en welke mijlpalen er zijn. Ook kunt u hier informatie vinden over hoe u uw bijdrage kunt leveren aan een nieuwe krachtige gemeente op Voorne

Wat vooraf ging…

Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben in 2019 elk voor zich de mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst verkend. Afzonderlijk van elkaar zijn de drie gemeenteraden tot een gelijke conclusie gekomen, namelijk dat blijvende zelfstandigheid niet als toekomstbestendige optie wordt gezien. Door alle drie de gemeenteraden is uitgesproken dat een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne de voorkeur heeft. 

Denk mee!

Samen met u willen we bouwen aan een nieuwe gemeente op Voorne. In twee jaar tijd, stap voor stap, van grof naar fijnmazig. Op verschillende momenten in het proces kunt u, als inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie, meedenken. 

Lees hier de mogelijkheden en denk mee!